ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО ПРОДАЖ ТОВАРІВ 

ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ 

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів, беззастережне прийняття умов якого (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642 Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Покупцем і Продавцем та засвідчує факт його укладання.

Визначення термінів. 

Договір публічної оферти (Оферта) – договір, публічно укладений між Продавцем та Покупцем про умови продажу товарів та надання послуг.

Продавець – юридична чи фізична особа-підприємець, зареєстрована у встановленому чинним законодавством порядку, яка реалізовує товар, вказаний на веб-сайті katysha.com.ua, з урахуванням умов даної Оферти. 

Покупець – будь-яка фізична особа, якій виповнилось 18 років, і яка має повну цивільну правоздатність та дієздатність, яка здійснює замовлення на веб-сайті katysha.com.ua, шляхом прийняття акцепту (прийняття пропозиції укласти такий договір). 

Документ на товари та послуги – розрахунковий документ (товарний чи касовий чек, квитанція, тощо), який одержує Покупець за результатами оплати товарів та послуг при отриманні їх від Продавця.

Товар – продукти харчування, страви та напої, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на веб-сайті katysha.com.ua.

Замовлення – належним чином оформлена Покупцем електронна форма замовлення щодо придбання товарів та послуг, яка містить перелік Товарів, які обрав Покупець для придбання і доставки придбаного, інформацію про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця, адреса доставки, тощо), загальну вартість обраних товарів.

Доставка замовлення – доставка Продавцем обраних та замовлених для придбання Покупцем Товарів з асортименту магазину, представленого на веб-сайті katysha.com.ua за цінами, встановленими Продавцем на дату здійснення замовлення. Доставка придбаних Товарів здійснюється Продавцем або третіми особами, залученими Продавцем, на умовах та в терміни, вказані на веб-сайті у розділі «Доставка» та в цьому Договорі.

Веб-сайт – веб-сайт Продавця, на якому міститься актуальний перелік товарів та їх вартість у магазинах за URL-адресою: http://katysha.com.ua.

    1. Загальні положення

        1.1. Продавець здійснює продаж Товарів за допомогою телекомунікаційних засобів, в тому числі, веб-сайт, також замовлення може бути прийнято Продавцем за номерами телефонів,  вказаними на веб-сайті як номери телефонів служби доставки (вартість дзвінків встановлюється згідно тарифів операторів зв’язку).

        1.2. Замовляючи Товари та послуги через веб-сайт та/або телефоном, Покупець погоджується з умовами даного Договору. У разі незгоди Покупець зобов'язаний негайно припинити використання веб-сайту і формування замовлення.

        1.3. Даний Договір, а також інформація про Товар, представлена на веб-сайті, є публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.

        1.4. Положення цього Договору можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Покупця. Нова редакція Договору та/або додатків до нього набуває чинності з моменту її опублікування на веб-сайті, якщо Продавцем не буде передбачено інше.

        1.5. Договір вважається укладеним з моменту направлення Продавцем електронного підтвердження прийняття Замовлення при оформленні Покупцем Замовлення без реєстрації/авторизації на веб-сайті або з реєстрацією/авторизацією, а також з моменту прийняття від Покупця Замовлення за номерами телефонів, вказаними на веб-сайті в розділі «Контакти».

        1.6. Зобов’язання Продавця за Договором вважаються виконаними з моменту видачі Продавцем Покупцю касового або товарного чека, або іншого розрахункового документа, що підтверджує оплату товарів.

        1.7. Повідомляючи Продавцю своє ім’я, адресу електронної пошти (e-mail), номер телефону та місце доставки Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних та зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, що залучаються ним для цілей виконання зобов'язань перед Покупцями, з метою здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, майбутніх і діючих акціях та інших заходах Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в межах даної оферти.

        1.8. Погоджуючись з умовами Договору, Покупець підтверджує свою правоздатність та дієздатність, включаючи досягнення ним/нею 18-річного віку на момент укладення Договору, а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, що покладаються на нього/на неї в результаті укладання цього Договору.

        1.9. Покупцем вважається повнолітня особа, що погодилася з умовами цього Договору, здійснила замовлення Товару та оплатила його вартість.

    2. Права та обов’язки Сторін:

        2.1. За даним Договором Продавець бере на себе зобов’язання продати та доставити Товари, запропоновані до продажу на веб-сайті відповідно до оформленого належним чином Замовлення Покупця та умов даної оферти, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити замовлені ним/нею Товари та послуги.

        2.2. Даний Договір поширюється на всі товари та послуги, продемонстровані на веб-сайті на момент здійснення Замовлення Покупцем.

        2.3. Продавець зобов'язується:

    • продавати Товари та надавати послуги, передбачені умовами даного Договору;

    • забезпечити можливість замовлення та оплати Товарів та послуг;

    • надавати консультації з питань користування веб-сайтом та оформлення Замовлення;

    • надавати інформацію, визначену Законом України «Про захист прав споживачів», зокрема про назву і адресу виробника Товару, що пропонуються Продавцем до продажу, їх ціну, склад, вагу, термін придатності до споживання, дані Продавця для пред’явлення скарг.

        2.4. Продавець має право:

    • відмовити у продажі та/або передачі замовлених і Товарів та/або наданні послуг у зв'язку з неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до даного Договору;

    • вносити зміни до даного Договору в односторонньому порядку;- вносити зміни щодо інформації, розміщеної на веб-сайті в односторонньому порядку та на

власний розсуд.

    • залучати третіх осіб для виконання своїх зобов’язань перед Покупцем;

    • змінювати умови та/або термін доставки Товарів Покупцю за умови повідомлення Покупця про такі зміни за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону;

        2.5. Покупець зобов'язується:

    • дотримуватись умов даного Договору;

    • прийняти Товар, який відповідає замовленню Покупця;

    • оплатити Товар до його отримання або в момент його отримання;

    • перевірити кількість та найменування замовлених товарів при їх отриманні.

        2.6. Покупець має право:

    • вимагати від Продавця продажу Товарів та надання послуг у відповідності до умов даного Договору.

    3. Оформлення замовлення та реєстрація на Веб-сайті.

        3.1. Щоб оформити Замовлення Покупцю необхідно:

    • вибрати на веб-сайті вкладку «Меню»;

    • обрати Товари, представлені на веб-сайті, їх кількість, та натиснути «Замовити», Товар буде автоматично до дано до розділу «Кошик»;

    • після закінчення замовлення вибрати функцію «Оформлення замовлення»;

    • в розділі «Оформити замовлення» обрати спосіб отримання Товару із запропонованих: «Доставити» або «Самовивіз із закладу».

    • заповнити дані у відповідній в електронній формі замовлення, обрати спосіб оплати Товару;

    • підтвердити ознайомлення та згоду на обробку Продавцем персональних даних та натиснути «Підтвердити замовлення».

        3.2. Покупець може здійснити замовлення шляхом заповнення відповідної форми замовлення на веб-сайті або за номерами телефонів, вказаними на веб-сайті в розділі «Контакти».

        3.3. Покупець несе відповідальності за точність та/або достовірність інформації, що надається ним Продавцю при реєстрації, що спричинило неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.

        3.4. Спілкування Покупця з Продавцем має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також погроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

    4. Порядок купівлі-продажу товарів та послуг

        4.1. Продавець забезпечує наявність Товарів, вказаних на веб-сайті. Супроводжуючі товар зображення є ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Супроводжуючі Товар описи/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Продавець не несе відповідальності за достовірність інформації про Товар, який ним не виробляється, та яка надана виробником такого Товару.

        4.2. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів, Продавець має право виключити зазначений Товар із Замовлення/анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення за електронною адресою, вказаною Покупцем при реєстрації або за вказаним Покупцем номером телефону.

        4.3. Після оформлення Замовлення на веб-сайті Покупцеві надається інформація про очікуваний час доставки, шляхом надсилання електронного повідомлення за електронною адресою, вказаною Покупцем при реєстрації та/або оформленні замовлення, або за вказаним Покупцем номером телефону. Продавець уточнює деталі замовлення, погоджує час доставки.

        4.4. Термін доставки може бути змінений Продавцем в односторонньому порядку у разі наявності об'єктивних, на думку Продавця, причин.

    5. Доставка замовлення

        5.1. Товар доставляється залученими ним третіми особами. При неможливості зв'язатися з Покупцем за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону, Замовлення вважається анульованим.

        5.2. Режим роботи Продавця та час доставки зазначаються на веб-сайті.

        5.3. Затримки у доставці Товарів можливі за умови настання непередбачених обставини, що сталися не з вини Продавця.

        5.4. Доставка Замовлення Покупцеві здійснюється Продавцем на адресу, вказану у замовленні.

        5.5. Обов'язок Продавця передати Товар Покупцеві вважається виконаним у момент вручення Покупцеві Розрахункового документа.

        5.6. При прийнятті Замовлення, Покупець зобов'язаний перевірити Товар на відповідність замовленому і цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару, Покупець оплачує Замовлення. Оплата Товару Покупцем свідчить про те, що претензій до Товару не заявлено і Продавець повністю і належним чином виконав свій обов'язок щодо передачі Товару.

        5.7. Покупець розуміє і погоджується з тим, що: здійснення доставки це окрема послуга, яка не є невід'ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої закінчується в момент отримання Покупцем Товару та його оплати. Претензії до якості придбаного Товару, що виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

        5.8. У разі спорів щодо якості Товару, вартість доставки Покупцю не компенсується.

    6. Оплата Товару

        6.1. Ціна Товару вказується в гривнях. 

        6.2. Сума замовлення складається з загальної вартості замовлених Товарів.

        6.3. Ціна товару вказується на веб-сайті. У разі помилки у визначені ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця під час підтвердження Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем за вказаним ним при здійсненні замовлення номером телефону, дане Замовлення вважається анульованим.

        6.4. Ціна Товару, вказана на веб-сайті, може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.

        6.5. Оплата товару здійснюється Покупцем готівковими коштами або на сайті через відповідну форму, при отриманні Замовлення у сумі, що відповідає ціні Замовлення.

        6.6. Продавець вправі надавати знижки на Товари та встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок та умови нарахування зазначаються Веб-сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

        6.7. У разі запровадження податків та зборів, що не включаються у вартість товарів (робіт, послуг), і підлягають оплаті Покупцем, суми таких податків та зборів будуть включені окремим рядком до замовлення і підлягатимуть оплаті Покупцем разом із вартістю замовленого Товару.

    7. Відповідальність сторін

        7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

        7.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання придбаних ним Товарів.

        7.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

        7.4. Продавець розглядає претензії Покупців протягом 30 (тридцять) робочих днів з моменту отримання таких претензій.

        7.5. Покупець несе відповідальність за правильність внесених даних до форми Замовлення.

    8. Порядок вирішення спорів

        8.1. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо цього Договору або у зв’язку з його виконанням Покупець та Продавець вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок  врегулювання спору є обов’язковим.

        8.2. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, що направлена рекомендованим листом засобами поштового зв’язку.

        8.3. У випадку, якщо Покупець та Продавець не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з діючим законодавством України.

    9. Конфіденційність і захист інформації

        9.1. Покупець дає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по-батькові, електронну адресу, номер мобільного телефону та інші персональні дані), а також передання їх третім особам виключно з ціллю та в межах забезпечення Продавцем виконання обов’язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних. Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов даної оферти, дотримання норм у сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

        9.2. При оформленні замовлення Покупець вказує Прізвище, ім'я, адресу електронної пошти, номер контактного телефону, адресу доставки.

        9.3. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

        9.4. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на веб-сайті в загальнодоступній формі.

        9.5. Продавець вправі здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, та / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень,відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію».

    10. Додаткові умови

        10.1. Продавець вправі переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

        10.2. Веб-сайт може тимчасово частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

        10.3. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець та Продавець керуються чинним законодавством України.

        10.4. Договір набирає чинності з моменту його акцепту - згідно п. 1.2 та п. 1.5. цього Договору й діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань в повному обсязі.

ПРОДАВЕЦЬ:

Найменування: 

ФОП Папазян Карина Давидівна

та/або інші суб’єкти господарювання, які працюють в єдиній системі ведення бізнесу, під єдиною торговою маркою та зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку.

Режим роботи служби доставки: щоденно, згідно режиму роботи, вказаного на веб-сайті.